blog_image

Behov for en uvildig byggesagkyndig/rådgiver?

 

Bør jeg vælge en uvildig byggesagkyndig eller -rådgiver? 

Har du valgt et typehusfirma eller en anden totalentreprenør til at stå for dit byggeri?

Mange vil få den opfattelse, at det ikke er nødvendigt med en repræsentant til at føre tilsyn og kontrol med byggeriet, hvis blot man har valgt at lade et eller en anden totalentreprenør stå for det samlede byggeri.

Det er korrekt, at typehusfirmaer og andre totalentreprenører ofte selv har (og reklamerer med dette) en person, der har det overordnede ansvar for at styre, kontrollere og føre tilsyn med byggeprocessen. Som husbygger skal man dog være opmærksom på, at en sådan ansvarlig person er byggefirmaets mand og derfor ikke er uvildig. Selv hvis man har valgt et typehusfirma eller en anden entreprenør til at stå for det samlede byggeprojekt, kan man ikke blot læne sig tilbage og stole på, at byggeriet forløber som forventet.

Det vil derfor altid være en god ide selv at betale for en uvildig rådgiver, der kan føre tilsyn og kontrol med byggeprocessen.


Hvorfor bør man føre tilsyn med byggeprojektet?

Det væsentligste argument for selv at betale for en tilsynsførende rådgiver er, at man på den måde får sin egen rådgiver, der er fuldkommen uafhængig af byggefirmaets interesser. Derudover kan det være svært selv at overskue kompleksiteten af et byggeprojekt, hvis man ikke selv er byggesagkyndig.

Endvidere kan en uvildig rådgiver fungere som din egen repræsentant på byggepladsen, og på den måde kan du i højere grad være sikker på, at fejl, mangler og andre uhensigtsmæssige forhold opdages i god tid, således at byggeprocessen ikke fordyres eller forlænges unødigt. Udover muligheden for at opdage fejl og mangler vil en uvildig rådgiver også kunne være med til at sikre, at byggeriet generelt er af den kvalitet, som du har forventet og betalt for.


Fejl og mangler er (næsten) uundgåelige

At bygge et nyt hus er et så stort projekt, at selv de mest erfarne og velrenommerede byggefirmaer begår fejl, der enten kan skyldes egentlig byggesjusk eller blot være konsekvensen af dårlig kommunikation.  

Ved at betale for en uvildig rådgiver, der er uafhængig af byggefirmaet og som løbende kan føre tilsyn og kontrol med byggeprocessen, har man dog mulighed for at mindske risikoen for eventuelle fejl og mangler (uanset disses årsag) mest muligt. En byggesagkyndig rådgiver vil selvfølgelig være bedre end de fleste almindelige mennesker til at opdage fejl og mangler, og derudover vil den byggesagkyndiges løbende kontrol og tilsyn med byggeriet være med til at sikre, at eventuelle fejl og mangler opdages undervejs i byggeprocessen.

Der er både tid og penge at spare, hvis fejl og mangler opdages undervejs i byggeprocessen. På den måde kan fejl og mangler nemlig håndteres på en måde, der bedst sikrer resten af byggeprocessen.

Hvis fejl og mangler ikke opdages undervejs i byggeprocessen, risikerer man, at eventuelle fejl og mangler først viser sig lang tid efter, at huset er færdigbygget. Dette kan være en irritation i sig selv, da efterfølgende reparationer kan betyde, at man ikke kan bruge hele eller dele af huset. Derudover er der en risiko for, at fejl og mangler forværres, hvis de ikke opdages på et tidligt stadie, hvilket blot vil være med til at skabe større frustrationer hos dig som husejer.

Endelig vil det ofte være lettere at koordinere reparationer af fejl og mangler med håndværkerne, mens de er i gang med selve byggeriet.


Hvilken type rådgiver skal man vælge som sin egen repræsentant?

Der findes byggesagkyndige rådgivere inden for en række fagområder med hver deres specialviden, fx ingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører.

De forskellige rådgivere har alle en grundlæggende viden om byggeri og byggeprocesser, og der er derfor som udgangspunkt ikke noget, der taler for at vælge den ene frem for den anden. Valget af rådgiver vil derfor ofte afhænge af økonomi og personlig kemi.

Man bør dog undgå at udpege en håndværker som tilsynsførende. Dette skyldes, at de fleste håndværkeres viden om byggeri typisk kun omfatter deres eget fagområde (fx murerarbejde, tømrerarbejde, vvs-arbejde mv.). Derimod har sådanne håndværkere sjældent den nødvendige viden om andre håndværkeres fagområder samt om den samlede byggeproces.

Hvis du synes, det er svært at finde en byggesagkyndig rådgiver, kan du med fordel tage kontakt til de forskellige fags interesseorganisationer, fx Danske ARK (arkitektvirksomheder), Konstruktørforeningen (bygningskonstruktører) eller FRI (rådgivende ingeniører).

Prisen for en uvildig byggesagkyndig varierer meget. Prisen vil selvsagt afhænge af omfanget af de opgaver, som den byggesagkyndige skal udføre. Derudover kan prisen afhænge af, hvorfra i landet den byggesagkyndige kommer og dermed, hvor lang transport den byggesagkyndige har.

Når du skal indgå aftale med en byggesagkyndig rådgiver, er det vigtigt fra starten at fastlægge, hvor ofte den byggesagkyndige skal komme på kontrolbesøg. Hyppigheden af kontrolbesøgene vil selvfølgelig have betydning for prisen, men for at få den fulde værdi af en byggesagkyndig, bør der aftales et tilstrækkeligt antal besøg til, at rådgiveren kan kontrollere hele byggeprocessen (og den afsluttende afleveringsforretning, når du skal overtage huset). Vær i den forbindelse opmærksom på, at den byggesagkyndige også bør inddrages ved udbedringen af eventuelle mangler efter overtagelsesdagen. En aftale om fast pris vil altid være at foretrække.

Hvad kan en uvildig byggesagkyndig hjælpe med at kontrollere?

-og som du sjældent selv har mulighed for (og evnerne til) at opdage

De mest åbenlyse fejl og mangler vil de fleste almindelige mennesker selv kunne opdage. Der er dog utallige eksempler på fejl og mangler, som almindelige mennesker kan have svært ved at opdage (og overskue) - netop i disse tilfælde har en uvildig byggesagkyndig enorm stor værdi.

I byggebranchen taler man ofte om "entreprisegrænser". Begrebet bruges til at beskrive den situation, hvor forskellige håndværks-/fagområder har betydning for eller grænser op til hinanden. Som eksempel kan nævnes de håndværkere, der står for det tidlige jord- og betonarbejde, skal placere et afløb i et bryggers eller et badeværelse. Korrekt placering af afløbet vil nemlig have stor betydning for den håndværker (murer), der senere skal lægge fliserne på gulvet, da gulvet skal have den rette hældning hen mod afløbet.

Det vil selvsagt være næsten umuligt for almindelige mennesker at kontrollere, om jord- og betonarbejderne placerer afløbet korrekt (og i rette højde).

Andre eksempler på noget, som kan være næsten umuligt for almindelige mennesker at opdage, og som derfor kan være et argument for at betale for en uvildig byggesagkyndig:

  • forhold vedrørende husets generelle bæreevne og stabilitet
  • fugt i husets konstruktioner

De nævnte problemer er typiske eksempler på fejl og mangler, som bør opdages undervej i byggeprocessen for at undgå senere, grimme overraskelser. Som husejer vil man nemlig ofte først opdage disse problemer på et senere tidspunkt, når man har boet i sit hus et stykke tid - og på dette tidspunkt risikerer man, at skaderne har fået et uoverskueligt omfang.


Er der andre fordele ved en uvildig byggesagkyndig/rådgiver?

En uvildig byggesagkyndig/rådgiver kan hjælpe med meget andet end blot at føre løbende kontrol og tilsyn med kvaliteten af byggeriet. En byggesagkyndig vil også kunne hjælpe dig med at holde styr på økonomien og tiden i byggeprojektet.

Et af de vigtigste elementer for de fleste husbyggere er, at de økonomiske rammer for byggeriet overholdes. Det vil være oplagt at lade en uvildig byggesagkyndig hjælpe med styringen af økonomien i byggeprojektet, da den byggesagkyndige typisk vil have meget stor erfaring med og viden om priser på materialer og løsninger. Denne specialviden kan både være uvurderlig i starten, når du skal vælge materialer mv., men også senere i byggeprocessen, hvis der opstår uforudsete ting eller behov for ændringer.

Udover økonomi er tid et meget vigtigt element i ethvert byggeprojekt. Den byggesagkyndige kan være med til at sikre, at der fra starten udarbejdes en detaljeret og ikke mindst realistisk tidsplan for byggeprojektet. Derudover kan den byggesagkyndige løbende kontrollere, om den aftalte tidsplan overholdes, og dermed om byggeriet skrider frem som forventet.

En byggesagkyndig har også den fordel, at han eller hun kender fagtermer inden for håndværkersproget og dermed lettere kan kommunikere med håndværkerene på byggepladsen om byggetekniske forhold. Den største fordel ved dette er, at du lettere undgår misforståelser og forkerte beslutninger, når håndværkerene beder dig om at tage stilling til noget byggeteknisk, der kan have stor betydning for resten af byggeriet.

Endelig vil den byggesagkyndige kunne hjælpe dig i forbindelse med afleveringsforretningen, når du skal overtage huset. Det er de færreste huse, der bliver afleveret fuldstændig mangelfri, selvom den byggesagkyndiges løbende tilsyn og kontrol formentlig har været med til at begrænse omfanget af fejl og mangler. Når du overtager huset, er det helt essentielt, at huset gennemgås grundigt for fejl og mangler. Såfremt det viser sig, at der er væsentlige mangler ved huset på overtagelsesdagen, bør du slet ikke acceptere at overtage huset (dette vil typisk være beskrevet i entreprisekontrakten). Hvis der derimod blot er mindre, uvæsentlige mangler, er det vigtigt, at manglerne registreres i en protokol eller lignende, således at byggefirmaet hurtigst muligt kan udbedre manglerne. Det er i den forbindelse vigtigt at sikre, at håndværkerene udbedrer manglerne hurtigst muligt - både af hensyn til de gener, der kan være for dig ved at have håndværkere rendende, men også for at sikre, at håndværkerene ikke blot rykker videre til næste byggeprojekt, som vil optage al deres tid.

Interesseret i at vide mere? Læs også: 1-års og 5-års gennemgang (eftersyn)

 

Nybyggerbasen bruger cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Denne information deles med tredjepart. Hvis du klikker videre på sitet, accepterer du vores brug af cookies og vores generelle vilkår og betingelser (kan læses her).