blog_image

Byggerådgivning

Byggerådgivning

Hvad indebærer byggerådgivning ved nybyggeri, hvilke krav er der til byggerådgivning og hvornår har jeg brug for en byggerådgiver?

Kvaliteten hos din byggerådgiver kan variere alt efter, hvem du får fat på. Forskellige rådgivere kan tilbyde unikke ydelser, så sørg for at vælge den byggerådgiver, der passer bedst til dine behov og ønsker, og sørg for altid at have en skriftlig aftale som dokumentation. Som enten boligejer eller kommende boligejer vil du ofte ende med at få brug for, at en professionel kan tilbyde rådgivning - men som sagt, så er der stor forskel på rådgivere. Derfor er det op til dig at vurdere, hvor effektiv en rådgiver kan være. I dette blogindlæg vil vi gå i dybden med de forskellige typerådgivere, og hvad der differentierer de gode og de dårlige.

Hvad er personlig rådgivning, og hvilke typer byggerådgivere findes der?

Lad os tage fat i konceptet ”personlig rådgivning”, og hvad det er. Som fremtidig boligejer har man som udgangspunkt typisk brug for, at en professionel kigger med ind over ens projekt. Du har brug for en som yder professionel rådgivning indenfor områder som det juridiske, materialer og det økonomiske aspekt, samt forsikrings- og byggerådgivning.

Personlig rådgivning foregår ansigt til ansigt, men kan også foregå over mail og telefon. Det kan foregå både betalt og ikke-betalt. Professionel rådgivning kan fås på en lang række områder, herunder:

 • Ejendomsmæglere
 • Forsikringsrådgivere
 • Advokater
 • Finansieringsrådgivere
 • Bankrådgivere
 • Byggesagkyndige som arkitekter, bygningskonstruktører og bygningsingeniører

Lad os komme med et eksempel. Står du i den situation, at du skal til at starte et byggeprojekt op, så kan rådgivning fra en byggesagkyndig, såsom en arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør være en god idé, som hjælp til at begynde på dit projekt.

Se dig omkring og undersøg området, inden du vælger din byggerådgiver. Kig på den enkelte rådgivers erfaring og find dem, som har forstand på dit projekt. Der findes en række forskellige typer rådgivere, som du kan benytte dig af undervejs i byggeprocessen.

Valget af byggerådgiver vil afhænge af den type opgave, som du skal realisere. Her vil du komme til at opleve, at du potentielt kan få behov for at søge rådgivning hos en række forskellige rådgivere alt efter dit byggeprojekts størrelse og karakter.

Efter at du have fundet frem til en potentiel rådgiver, kan du nu begynde at undersøge deres kompetencer og erfaring. Her kan vi komme ind på specialisering igen, da nogle rådgivere har specialiseret sig i specifikke områder, mens andre har en mere bred erfaring og vil kunne varetage rådgivning på en længere række områder. Lad os se på arkitekter som et eksempel. Nogle specialiserer sig udelukkende i arkitektur, mens andre har konstruktørbaggrund, som gør at de kan rådgivere og påpege nødvendige områder igennem hele din byggeproces.

Hvornår har du brug for en byggerådgiver?

Det kan være relevant for dig at have styr på, hvornår en byggerådgiver er nødvendig, frem for at bruge energi på selv at finde ud af det. Typisk vil du gerne have rådgivning, når du har brug for at få et overblik over husets tilstand, og når der skal tilrettelægges vedligeholdelse. Ved brug af den korrekte rådgivning, skal du helst gerne kunne skabe dig et overskueligt overblik.

Nogle af de ting, som du kan søge assistance til fra en byggerådgiver, er blandt andet vurdering af skader, besigtigelse i forbindelse med køb af nyt hus samt indenfor ombygning mm.

Overblik over husets tilstand samt spørgsmål om tilrettelægning af husets vedligeholdelse?

Der eksisterer byggerådgivere, som kan gennemgå dit hus for at finde skader og fremtidige problemer. Herunder status på husets tilstand. Desuden kan man få udarbejdet en registrering med en vedligeholdelsesplan for huset. Dette gør man for at danne et overblik over det krævende arbejde, og hvor meget fylder på dit budget i forholdet til vedligeholdelsesplanen.

Grunden til, at en vedligeholdelsesplan er god at have, er, at det hjælper med et indblik i, hvor mange penge der kræves, hvis taget for eksempel trænger til en udskiftning om nogle år, hvis vinduerne skal renoveres osv. Den beskriver, hvornår et initiativ skal tages og prisen på dette. Fordelen ved at have en vedligeholdelsesplan er, at det giver overskud til at holde øje med sit hus, specielt hvis man bor i et familiehus og ikke kan enes om, hvor meget huset skal vedligeholdes. I dette tilfælde kan du søge en rådgiver inden for områderne bygningskonstruktør, arkitekt, bygningsingeniør eller en alternativ form for byggesagkyndig.

Hvem skal jeg spørge til råd ved mit nybyggeri?

Hvis du selv vælger at ansætte en byggerådgiver i forbindelse med dit nye byggeprojekt, kan du bruge vedkommende til:

 • Udføre byggeprojekt, herunder skitseprojekt, hovedprojekt og byggetilladelse. Det er nødvendigt at anskaffe sig byggetilladelse ved byggeopgaver, inden man må bygge. Hovedprojekter er de tegninger af f.eks. arkitekten eller dig samt de beskrivelser, der skal bruges til at få et byggetilbud, samt de byggematerialer der skal bruges i kontrakten.
 • Rådgiveren står for byggeledelse og koordination af håndværkere for at undgå spildtid og sørger for, at leverancer når frem til rette tid på byggepladsen. Det sker ofte, hvis den stillede byggeopgave udføres af mere end en fagentreprise, at byggeledelse er en nødvendighed.
 • Deltage i møder med et evt. byggefirma.
 • Rådgivning af jeres valg inden for materialer og detaljeløsninger.
 • Føre tilsyn og sikre, at nybyggeriet lever op til det ønskede.
 • Gennemgå byggeriet for fejl og mangler og sørge for, at du ikke betaler for mere, end det du får leveret.
 • Holde øje med at fejl og mangler, som er opdaget efter indflytning, bliver ordnet.
 • Vi anbefaler at ansætte en byggerådgiver, som varetager jeres interesser over for et byggefirma eller typehusfirma, hvis det er dem, som udfører dit byggeprojekt.

Rådgivning hos et byggefirma

Den rådgivning, du får hos et byggefirma, kan være grundig, men du skal altid tage højde for, at det er byggerådgivning fra firmaer, som også selv sælger byggeprojektet eller har givet tilbud på det. De gennemfører projektet til en bestemt tid og til en aftalt pris, men når først kontrakten er i hus, er det ikke altid, at man er enige om processens forløb. Derfor er byggerådgivning fra byggefirmaer ikke altid uvildig.

Hvordan skal jeg forholde mig til uvildig rådgivning?

Uvildig rådgivning er den form for rådgivning, hvor der hverken er økonomiske eller personlige interesser involveret. Rådgiveren fokuserer kun på kundens situation og har intet samarbejde med banker, realkreditinstitutter eller andre, som kan mislede dig til en dårlig løsning, han måske tjener penge på.

Når du bestiller en rådgiver til dit nybyggeri og søger en specialist inden for sit fagområde, skal du tage højde for, at din rådgiver ikke nødvendigvis er uvildig. Hvis de skilter med, at de er uvildige, så skal de naturligvis også være det. Spørgsmålet er så om de er det? Det er op dig at vurdere.

En fejl, som mange nye inden for boligmarkedet foretager sig, er at de tror, at rådgivning altid er sober, pålidelig og uvildig. Det er ikke nødvendigvis sandt, da mange virksomheder som yder rådgivning, har økonomiske interesser, der prioriteres mere end at vejlede deres kunder. Dette kan skyldes, at en rådgiver vil få en bonus per salg inden for bestemte produkter i forbindelse med sin rådgivning, såsom lån, forsikringer og andre ydelser. Så det er op til den enkelte, der ønsker rådgivning, at være opmærksom.

Uvildig rådgivning

Vi anbefaler stærkt at få en uvildig byggerådgiver til at lave en gennemgang af dit hus eller fremtidige hus, inden du foretager små eller store reparationer og nybyggeri. Byggerådgiveren kan være med til at opdage ting, som du ikke selv er opmærksom på. Derudover undgår du, at det er den person, som har udpeget problemerne, der skal udføre reparationerne. Årsagen til at vi anbefaler denne metode, er at undgå en potentiel opstående mistillid mellem dig som kunde og din håndværker.

Gør brug af advokater med speciale i køb og salg af boliger til uvildig rådgivning. De arbejder efter et etisk regelsæt, som er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Rådgivning behøver ikke nødvendigvis at være uvildig for at være god til jeres behov, det er bare vigtigt at forholde sig kritisk til de forhold og anbefalingerne, som rådgiveren bringer frem. Derfra er det op til jer at vurdere, om der er andre udover jer, som har interesse i resultatet af den rådgivning, I får.

Hvad er forskellen på gratis rådgivning og betalt rådgivning?

Gratis rådgivning

Gratis rådgivning bliver typisk tilbudt i forbindelse med indkøb af produkter og materialer. Her har virksomheder interesse i at sælge egne produkter eller har en aftale om at sælge andre virksomheders produkter. Hvorfor de tilbyder ”gratis rådgivning” for at kunne sikre et salg.

Rådgivning fra virksomheder, som lever af at sælge specifikke produkter, kan ses som uvildig. Vi anbefaler, at du i alle tilfælde altid søger oplysninger om din byggerådgivers økonomiske interesse inden for projektet. Det kan gøres ved selv at undersøge virksomheden eller spørge ind til det hos rådgiveren ved første rådgivningssamtale. Det er altid godt at have information omkring, hvilke samarbejdspartnere din potentielle rådgiver har, om der er provisionsløsninger eller bonus for at sælge enkelte produkter, samt prisen på rådgivningen. Ud fra disse faktorer er det op til dig at vurdere, hvad der er bedst for dig.

Det samme gælder rådgivning fra banker eller forsikringsselskaber. Henvend dig til mere end én virksomhed. Siden der er en bred variation af firmaer at vælge imellem, vil der også eksistere forskellige produkter på markedet, og siden den individuelle bankrådgiver eller forsikringsmand kun tager udgangspunkt i sin virksomheds egne produkter, bliver du ikke nødvendigvis anbefalet den bedste løsning på markedet.

Betalt rådgivning

Det anbefales at bruge rådgivning fra specifikke virksomheder, hvor hele deres produkt og levebrød er dedikeret til rådgivning inden for specifikke fagområder. Det vil sige, at de ikke samtidig er salgsvirksomheder. Denne type virksomheder kræver naturligvis betaling for rådgivningen, men til gengæld kan du føle dig sikker på, at du får et uvildigt og tilpasset løsningsforslag i forhold til dine behov.

En rådgivningsvirksomhed er struktureret og sælger viden på specialområder, som en kunde med basisviden ikke vil kunne matche. Dette gør dem værdifulde. De har overblikket over en bred række produkter, som gør dem i stand til at anbefale det konkrete produkt, der passer bedst til din situation og behov.

Har rådgiverne ansvar for den rådgivning, de yder?

Står du i den uheldige situation, at du føler et svigt fra din rådgivers side, skal du henvende dig til ham eller hende. Det skal være en skriftlig henvendelse, så du kan dokumentere forløbet. Det er et vigtigt element i alle klagesager at have skriftligt bevis.

Derfor er det for dig afgørende, at du kan dokumentere din sag og de eventuelle korrespondancer, som har fundet sted under processen. De fleste klagesager tabes af kunderne, fordi sagsforløbet ikke kan dokumenteres og derfor er for uklart til en ordentlig dom.

Det skal også kunne bevises, at du har været den som lider et økonomisk tab på udfaldet, og at det var grundet dårlig rådgivning fra din byggerådgiver. Der er dog undtagelser, hvis du i forbindelse med rådgivningsprocessen er blevet informeret om øget risiko for tab, og du stadigvæk har valgt at træffe det valg. I dette tilfælde ses du som medvirkende til resultatet og derfor også medvirkende til de økonomiske tab. Derfor kan du ikke gøre krav over for den givne rådgivning, siden du har været med til at tage denne risiko.

Hvem skal jeg hyre til byggerådgivning af mit byggeprojekt?

Når først du beslutter dig for at gennemføre et byggeprojekt, skal du til at anskaffe dig en eller flere byggerådgivere, men det varierer, hvem du skal have fat i, alt efter type og kompleksitet af opgaven. For at gøre det nemmere for dig, vil vi her hos Nybyggerbasen lave en række anbefalinger på følgende byggerådgivere:

 • Bygningskonstruktør
 • Byggetekniker
 • Bygningsingeniører
 • Landinspektører og landmålere
 • Byggeøkonom
 • Beskyttet bygningssagkyndige
 • Energirådgiver
 • Arkitekt

Bygningskonstruktør

Hvis du vælger at hyre en bygningskonstruktør, vil hans rolle i projektet være at stå for de konkrete konstruktioner og materialer, herunder tegner han arbejdstegningerne og beskriver byggeriet i deltaljer. Derudover vil konstruktøren være i stand til at planlægge, føre tilsyn, lede byggeprojektet og koordinere det hele, således at det bliver udført korrekt og til den aftalte tid. Derfor vælger mange af de kreative bygningskonstruktører samtidig at arbejde med formgivning og kaldte sig arkitekter, grundet deres erfaring.

En bygningskonstruktør er uddannet på et af landets erhvervsakademier. Deres uddannelse varer 3 ½ år.

Bygningstekniker

Byggeteknikeren laver tegninger og beregninger, med undtagelse af ingeniørberegninger. Deres opgaver dækker over døre, gulvfladearealer mv., og det er deres ansvar at planlægge byggeprojektet, udføre det og kontrollere byggeriet.

En byggeteknikker får en uddannelse på et af landets erhvervsakademier. Deres uddannelse varer 2 år.

Bygningsingeniør

Inden for byggebranchen vil du opleve, at der er forskellige typer for ingeniører med forskellige specialiteter, herunder el, vvs og konstruktion. Bygningsingeniører er generelt gode til at analysere, beregne og planlægge dit projekt samt at stå for ledelse af projektet. Der findes forskellige uddannelser for ingeniører, og de varer mellem 3½-5 år.

Når du har intentioner om et privat byggeprojekt, anbefaler vi, at du kommer i kontakt med den type ingeniør, som betegnes som en konstruktionsingeniør, der er i stand til at beregne de bærende konstruktioner og husets stabilitet og husets isoleringsevne. En geotekniker kan også undersøge om din grund kan bære dit planlagte hus.

Diplomingeniøruddannelsen tager 3½ år, og en videreuddannelse som civilingeniør vil tage 1½ år yderligere, hvor der skrives speciale.

Landinspektører og landmålere

Vi anbefaler, at du hyrer en landinspektør i forbindelse med husbyggeriet. De dækker over områder såsom køb og salg af en ejendom, udstykning af nye byggegrunde samt overføring af landbrugsarealer og sammenlægning af jord på ejendomme.

En praktiserende landinspektør skal have gennemgået en femårig kandidatuddannelse som landinspektør og have arbejdet mindst 3 år som en landinspektørassistent i privat praksis for at opnå titlen som landinspektør.

Derimod en landmåler, også betegnet som en kort- og landmålingstekniker, skal igennem en toårig teknikeruddannelse. Deres erhverv inden for opmåling vil foregå i forbindelse med ejerlejligheder, skelproblemer, byggeri af nyt hus, byudvikling, udstykning mm.

Landinspektører og landmålere foretager begge opmålinger. Landmålere håndterer ofte afsætning af bygninger på byggegrunde og udfører det tekniske inden for tegninger af byggegrunden. Hvorimod landinspektøren håndterer det juridiske omfang såsom udstykninger, ændringer af matrikler osv.

Byggeøkonom

Byggeøkonom er en længerevarende uddannelse, som ingeniører, bygningskonstruktører og arkitekter kan tage som en videreuddannelse, hvis de har mere end 5 års erhvervserfaring. Denne uddannelse har fokus på det byggejuridiske element, økonomistyring, risikoanalyse, projektudvikling og ledelse. En byggeøkonom er i stand til at løse komplekse problemstillinger i alle byggeriets faser - helt fra et skitseprojekt til det færdige produkt.

Beskikket bygningssagkyndig

En beskikket bygningssagkyndig er ansvarlig for at lave tilstandsrapporter. En uddannet bygningssagkyndig rådgiver er stort set alle, der rådgiver om byggeri. Beskikkelsen kommer ved, at personen skal have en baggrund og grunduddannelse som byggekonstruktør, bygningsingeniør samt en uddannelse i regler for bygningsgennemgang.

Derudover er der krav til mindst 5 års erfaring på arbejdsmarkedet inden for gennemgang og vurdering af bygninger for at blive beskikket. De skal godkendes til udarbejdelse af tilstandsrapporter af huseftersynsordningen, og de skal udarbejde et bestemt antal tilstandsrapporter per år.

Energirådgiver

Energirådgiveren sørger for enfamiliehuse og rådgiver omkring energimæssige forhold i huset.

Officielt kan alle kalde sig energirådgivere, men typisk er det dem inden for bygningskonstruktør, arkitekter og bygningsingeniører, som vælger at specialisere sig som enten energirådgiver eller en energikonsulent.

Energikonsulenten sørger for, at der bliver lavet energimærkninger af din bolig. Det vil sige, at de udarbejder den nødvendige energimærkerapport, som er et lovkrav ved salg og udlejning af bolig.

Energimærket udarbejdes af en beskikket energikonsulent. Den ansvarlige skal personligt gennemgå bygningen og udskrive energimærkningsrapport ud fra dette. Derefter indberettes energimærkningen til Sekretariatet for Energieffektive Bygninger.

Arkitekt

Bygningsarkitekter, indretningsarkitekter og havearkitekter er typisk dem, som vil være det første led i rådgivningen tilknyttet jeres byggeprojekt. De udarbejder skitserne for byggeprojektet, som er jeres dialogværktøj til de endelige løsninger på, hvordan jeres byggeri skal realiseres.

Arkitekter arbejder med at formgive en bygning, de rum der er og haven. De skal fremme funktioner samt det æstetiske udtryk, som I ønsker, at boligen skal udtrykke. Det er fint, at lytte til arkitektens anbefalinger, da de arbejder med form, materialer, lys og farver for at skabe et rum og rumforløb både inde og ude. De kan derfor se projektet og byggeriet i et andet lys, som lader dem se alternative muligheder. Selv til et mindre projekt kan det blive nødvendigt at kontakte en arkitekt.

Titlen som arkitekt er ikke beskyttet, men de fleste i Danmark bliver uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole i København eller på Arkitektskolen Aarhus. Den er med til at skaffe adgang til medlemskab af Akademisk Arkitektforening og arkitekten kan føje forkortelsen MAA til visitkortet.

Hvordan indgår jeg en aftale med en byggerådgiver?

Det vigtigste råd vi kan give dig, når du indgår en aftale med en byggerådgiver er, at den er skriftlig og præcist afklarer det omfang, opgaven skal være i. Til dette formål anbefaler vi, at du tager udgangspunkt i en ABR89-kontrakt.

ABR89 er et regelsæt, som omhandler, hvordan en boligejer og rådgiver skal forholde sig til hinanden. ABR89 står for ”Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand”. Den blev udarbejdet i 1989 af det Praktiserende Arkitekters Råd, Dansk Ingeniør, Ingeniør-Sammenslutningen og Boligministeriet.

ABR89 opstiller en række punkter, som du og din byggerådgiver skal tage stilling til, som er vigtige at inkludere i aftalen:

 • Rådgiverens ansvar og forsikringsforhold
 • Pris på rådgivningen og betalingsmetoden
 • Hvori består rådgivningen?
 • Hvad forventer du, at den givne rådgivning skal resultere i for jer?

Husk på at de bestemmelserne, som ABR89 inkluderer, ikke at lovpligtige. Sørg derfor for at notere dette i kontrakten, som en del af aftalegrundlaget, for at de bliver gjort gældende. For at undgå tvivl om hvad der forventes af rådgivningen, så sørg for at alle rådgiverens ydelser fremgår i aftalen.

Hvem yder juridisk rådgivning til mit byggeprojekt?

En fejl, mange laver, er, at de tager udgangspunkt i, at kun advokater kan yde juridisk rådgivning. Faktisk har alle erhvervsdrivende lov til at yde juridisk rådgivning og vejledning. Det er op til forbrugeren selv at stille de nødvendige krav til sin rådgiver.

Juridisk rådgivning til nye projekter og boligejere vil typisk ydes af:

 • Ejendomsmæglere – Bolighandel, hvor mange dokumenter er af juridisk karakter.
 • Advokater med speciale i bogholdning og berigtigelse af handler, samt udarbejdelse af entreprisekontrakter, rådgivningsaftaler og forsikringsforhold.
 • Byggeøkonomer, ingeniører, arkitekter og bygningsrådgivere kan også yde juridisk rådgivning inden for ansvar, aftaler og rettigheder, men dette er kun indenfor et vist omfang i forbindelse med byggeprojekter.

Her kan vi have fokus på uvildig rådgivning igen, som vi dækkede i et tidligere afsnit. Rådgivere og ejendomsmæglere får provision, hvis de sælger ud fra bestemt løb eller specifikke forsikringer, og har derfor kreditforeninger og banker tilknyttet til bestemt forsikringsselskaber. Ud over at være rådgivere er de naturligvis først og fremmest sælgere, og det er vigtigt at man som forbruger er bevidst om dette.

Hvis vi skal se på at skaffe en mere uvildige rådgivere, så foreslår vi uafhængige rådgivere med speciale i juridisk rådgivning, som tager et betalt beløb for deres rådgivningsydelse, det gør dem mere tilgængelige til at være uvildige end rådgivere, som udover rådgivning, også er sælger af produkter såsom lån, forsikringer, hurtige hushandler eller lignende.

Hvornår vil jeg typisk få brug for en juridisk rådgiver til mit byggeprojekt?

Det kan variere alt efter dit projekt, hvornår du har brug for en juridisk rådgiver. Du kan have brug for en rådgiver i forbindelse med alt fra salg af bolig, køb af bolig til bolig relaterede projekter.

Salg af din bolig

Hvis du vælger at stå for dit eget salg, vil det i de fleste situationer stadigvæk være nødvendigt at få juridisk bistand til bl.a. udfærdigelse af købsaftalen samt indhentelse af nødvendige dokumenter. Hvis du har en ejendomsmægler med i salget, vil det højst sandsynlig ikke være nødvendigt med supplerende juridisk rådgivning.

Køb af din bolig

Advokatforbehold i forbindelse med købsaftalen giver dig som køber en ekstra tænkepause. Dette giver dig tid til at lade en erfaren advokat gennemgå din købsaftale for at sikre sig, at alt er i orden, inden den endelige beslutning om købet af din bolig bliver truffet.

En advokat bør være med til at gennemgå købsaftalen, tilstandsrapporten, ejerskifteforsikringstilbud og energimærkning for at sikre sig, at alle de juridiske elementer er, som de skal være. Dette gør de, for at du som køber kan føle dig tryg ved den potentielle handel, samt at du undgår skjulte forhold, som senere kan være en skade for dig som køber.

Boligrelaterede projekter

En projektbolig er også en bolig, men som endnu ikke er færdiggjort, så for at være en del af dette, skal man købe den af en bygherre igennem en ejendomsmægler. Vi anbefaler en juridisk rådgiver til gennemsyn af projekt og købsaftalen, inden du skriver under på noget. Det er almindeligt ved køb, at køber lægger et beløb på forhånd, som giver ret til køb af boligen, når den er færdig.
OBS: Dette forpligter køber, og der er ingen fortrydelsesret.

Køb af typehus

Hvis du køber et nyt typehus, som ikke har haft en ejer før, og sælger er et byggefirma eller typehus firma, så skal du have juridisk tilsyn af kontrakten med firmaet, inden du skriver under. Dette gælder også, selvom det er et anerkendt og velomtalt typehusfirma.

Det vil også være godt at få juridisk hjælp til at gennemgå huset for fejl og mangler, når det er færdigt. Det kan være nødvendigt i de værste tilfælde at anlægge retssag eller voldgiftssag, alt efter aftalegrundlaget. Derfor er det altid en smart idé at gemme en del af den totale købesum, til efter byggeriet er færdigt.

Hvordan indgår jeg en aftale med en juridisk rådgiver?

Nu hvor vi har styr på grundlaget, samt hvad man skal holde øje med inden for det juridiske aspekt, kan vi se på, hvordan du indgår en god aftale.

Juridisk rådgivning skal altid være skriftlig. Formålet med en aftale med din juridiske rådgiver er at give dig en sikkerhed i dit produkt og den ydelse, de er med til at give dig klarhed over. Der er lovkrav om, de nødvendige oplysninger som skal indgå i en skriftlig aftale:

 • Den juridiske rådgivers uddannelsesmæssige baggrund
 • Ansvarsforsikring og størrelsen på forsikringssummen
 • Har der tidligere været sag anlagt mod din rådgiver?
 • Timeprisen eller den samlede pris for rådgivningsydelsen

Det er vigtigt at pointere, at din juridiske rådgiver ikke må have personlige eller økonomiske interesser i projektet og er uvildige. Det gør man for forbrugerens skyld, og der findes ikke et standardaftale dokument på området.

Klagemulighed

Til de uheldige, som mener, at der har været fejl i rådgivningen, eller at der har været mangler grundet din rådgivning, er der mulighed for at klage. Hvis du ønsker at klage over en advokat, skal du henvende dig til Advokatsamfundet.

Hvis du får et godkendt privat klage- eller ankenævn, som kan behandle klagen, skal du henvende dig der. Disse nævn er organisationer som Pengeinstitutankenævnet, Realkreditankenævnet eller Klagenævnet for ejendomsformidling. Hvis alt går galt, kan du som sidste udvej vælge at klage til Forbrugerklagenævnet.

Erstatning

Krav til erstatning grundet fejlagtig rådgivning bliver forældet efter 5 år, men du kan få forlænget fristen med op til 20 år, hvis man som klient har været i utilregnelig uvidenhed om sit krav. Her kan det menes, at I som boligejer i uvidenhed tog en beslutning, som ikke skyldes egen uagtsomhed.

Økonomisk rådgivning - Kan banken også tilbyde rådgivning?

Ja, det er faktisk sådan, at en stor del af mennesker vælger at få deres rådgivning i banken, inden de tager en beslutning, hvilket kan ses som en gratis løsning. Men ingen banker kan leve af at tilbyde gratis rådgivning gennem en længerevarende periode, så derfor skal du være opmærksom på, at banker bruger rådgivning som en potentiel salgskanal til salg af deres produkter.

Rådgivning fra din bank skal følge reglerne inden for god moral og etik, men det er stadigvæk en salgssituation, hvor banken vil forsøge at sælge dig mere i form af investering og lån - selv hvis dette ikke er noget, du umiddelbart ønsker.

Den betaling, banken modtager for sin ”gratis” rådgivning, vil fungere på samme måde som den, du modtager inden for byggebranchen. Du ”betaler” for rådgivning igennem køb af dit boligprojekt. Så selv om rådgivningen ikke er uvildig, kan begge parter stadigvæk blive fuldt tilfredse med deres slutprodukt.

Hvordan finder jeg en privatøkonomisk rådgiver?

At finde den korrekte rådgiver til netop dine behov kræver, at du bruger tid på at undersøge priser og ydelser på hver enkelt rådgiver, du finder frem til. Dette vil hjælpe dig med at danne en idé om, hvem rådgiveren henvender sig til.

Ofte anbefaler vi, at du søger på Trustpilot, anmeldelsessider såsom google+, Facebook og andre sociale medier, for at danne dig et billede af rådgiveren ud fra tidligere kunders perspektiv og tilfredshedsrate. Ved at google rådgiverens navn kan du finde frem til, hvad google har registreret. En alternativ metode er at få anbefalinger fra venner og bekendte.

Privatøkonomiske rådgivningspriser

Priser kan variere ekstremt meget alt efter opgavestørrelse og behov. De fleste rådgivere vælger at operere med en pakkeløsningsmetode, hvor du får en komplet gennemgang af din økonomi. Ofte vil du blive tilbudt en abonnementsløsning, hvor du for et månedligt beløb kan henvende dig til rådgiveren med dine spørgsmål.

Nybyggerbasen bruger cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Denne information deles med tredjepart. Hvis du klikker videre på sitet, accepterer du vores brug af cookies og vores generelle vilkår og betingelser (kan læses her).