blog_image

Huset er bygget færdigt – Hvad så nu?

Huset er bygget færdigt – Hvad så nu?

Det har været en lang proces, og nu står huset endelig færdigt. Så langt, så godt. Men hvad så nu?

Først og fremmest skal det eftertjekkes, at alt er, som det skal være. Ydermere, er der en del erklæringer, tilladelser og attester, der skal laves og underskrives. Vi gennemgår nu slavisk processen, der følger, når huset er bygget færdigt. 

Afleveringsforretning – Er alt som det skal være? 

Når huset er bygget færdig, skal du sammen med entreprenøren eller håndværkeren gennemgå hele huset og blive enige om, at alt er, som det bør være. Først herefter kan huset overdrages til dig. 

Det er som regel dig, der skal indkalde skriftligt til afleveringsforretningen, og når den er gennemgået er den juridisk bindende. Det er derfor meget vigtigt, at alt, der aftales, skrives ned, og dokumentet underskrives. På denne måde sker der ikke misforståelser, der kan blive dyre for dig i sidste ende. Det kan være en god idé at alliere sig med en byggesagkyndig, således at du har en faglig person, der bakker op om dine udtalelser. 

Det allerbedste er jo naturligvis, hvis der ingen fejl og mangler er, og alt er præcis, som det skal være. Dette sker dog yderst sjældent. Der er som regel altid et eller andet, der ikke er helt, som du mener, at det bør være. 

 

Gennemgang af fejl og mangler 

Ting, som du synes er klare fejl, er måske ikke juridisk set fejl fra entreprenørens side. Det kan være en vanskelig vurdering, hvilket er en af grundene til, at det er fornuftigt at have en byggesagkyndig med til afleveringsforretningen. 

Sørg for at skrive alt ned og notere samtlige fejl. Fejlene kan både være små synlige fejl, såsom maling der er løbet, og store ”usynlige fejl” såsom fejl på kloaklægningen. Det skal noteres, om fejlen er synlig eller usynlig, om der er tale om en manglende leverance samt om det er en håndværksmæssig fejl eller et stykke arbejde, der simpelthen ikke er lavet i henhold til det aftalte.

Hvis fejlene er beskedne, kan I godt få overleveret huset og flytte ind, hvorefter det aftales at håndværkerne kommer og fikser fejlene indenfor et par uger. Hvis fejlene er større, anbefaler vi, at I venter med at få overdraget huset, indtil det er bygget helt færdigt uden seriøse fejl og mangler. Endnu engang er det meget vigtigt, at aftalen laves på skrift, og at en eventuel pris aftales på forhånd. Er fejlen entreprenørens, er det naturligvis også ham, der skal betale for udbedringen af denne. 

Færdigmelding til kommunen

Når afleveringsforretningen er afsluttet, og du har overtaget huset fra entreprenøren, skal du færdigmelde byggeriet til kommunen. Denne færdigmelding indeholder blandt andet beregninger, tegninger og bevis for, at alle byggeregler er overholdt. Derudover skal du indsende en erklæring om teknisk dokumentation, som kommunen skal have til deres arkiver. I dag kan langt det meste gøres via Borger.dk, hvilket gør processen en smule mere overskuelig.

 

Ibrugtagningstilladelse modtages – Så kan I flytte ind 

Når kommunen har modtaget og godtaget din færdigmelding, sender de en ibrugtagningstilladelse, også kaldet en bygningsattest, retur til dig. Dette er helt basalt en attest på, at byggeriet er opført i henhold til alle regler og lovgivning. Denne tilladelse og attest følger nu huset for altid uanset ejer. Hvis byggearbejdet ikke er helt færdigt, når I har overtaget huset, kan det hænde, at I får en delvis ibrugtagningstilladelse. Dette kræver dog, at I dokumenterer og tager ansvaret for, at byggeriet færdiggøres inden en bestemt dato. Når I har modtaget ibrugtagningstilladelse, har I ret til at flytte ind i huset. Værs’go. 

Tid til at skrive et skøde

Skødet skrives efter modtagelse af ibrugtagningstilladelsen. Ikke før. Skødet er dit bevis for, at du ejer din ejendom. Det er altså det allervigtigste juridiske dokument, som der skal være styr på. Skødet er en form for kvitteringen, som er dit eneste bevis på, at dit hjem rent faktisk er dit. Når skødet er skrevet og accepteret, skal du betale en tinglysningsafgift. Tingbogen er det register, hvor alle ejendomme i Danmark er registreret. Tinglysningsafgiften er 0,6 % af købesummen samt den faste afgift på 1.660 kr. Når tinglysningsafgiften er betalt, informeres banken herom, således at de endelig lån kan aftales og udbetales. 

 

Fejl og mangler der opstår senere

Skulle der opstå fejl eller mangler i jeres hus, efter afleveringsforretningen er afsluttet, så gennemgås disse ved de eftersyn, der kaldes 1-års og 5-års gennemgangen. Fejlene kan komme til syne efter flere måneder eller år, og kan måske ikke opdages, før I skal gøre brug af den pågældende ting i huset. Eller måske der opstår fejl, efter huset har sat sig? Hvis fejlene er entreprenørens eller håndværkerens ansvar, aftales det ved eftersynet, hvordan og hvornår disse skal udbedres. Læs mere om 1-års og 5-års gennemgangen her på vores blog

 

Det er ingen skam at få hjælp udefra

Det bliver noget rigtig rod, hvis der ikke er styr på det juridiske, eller hvis der er kludder i dokumenterne. Vi anbefaler, at du hele tiden modtager juridisk og faglig hjælp. Det er absolut ingen skam at få hjælp, og det kan spare dig for en masse kaos, tid og penge. Når huset er bygget færdigt, kontakt da din byggesagkyndige og din advokat, således at de afsluttende aftaler og opgaver udføres korrekt, og I kan flytte ind i jeres nye hjem i ro og mag. 

Nybyggerbasen bruger cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Denne information deles med tredjepart. Hvis du klikker videre på sitet, accepterer du vores brug af cookies og vores generelle vilkår og betingelser (kan læses her).