blog_image

Hvad skal du huske at overveje, inden du køber byggegrunden?

De indledende overvejelser

Èt af de første og vigtigste skridt på vejen mod at opføre drømmehuset er selvsagt at finde den helt rigtige byggegrund.

De fleste starter med at undersøge grundens pris og beliggenhed. Derefter er det dog meget vigtigt at undersøge, om det rent faktisk er muligt at bygge sit nye hus på grunden.

 

Danske Boligadvokater har i deres Håndbog til Husbyggere lavet en tjekliste med de punkter, som enhver nybygger bør have med i overvejelserne i planlægningsfasen:


Må huset placeres, som du ønsker det?

Hvordan ligger verdenshjørnerne i forhold til den måde, du ønsker huset placeret?

Ligger grunden godt i forhold til f.eks. solen og de omkringliggende grunde?

Kan huset placeres, så solen står rigtigt i forhold til en terrasse?

Kan naboerne kigge ind i stuen eller ind på terrassen?

Hvordan er udsigten nu, og hvordan vil udsigten være i fremtiden?

Er der træer i nabohaven, og vil disse vokse sig store og skygge uhensigtsmæssigt meget?

Er naboarealerne udlagt som friareal eller til andre boligformål?

Hvor højt eller lavt ligger grunden?

Risikerer du, at grunden og huset kommer til at stå under vand på grund af skybrud?

Kan du risikere, at der løber vand ind på grunden fra højere beliggende nabogrunde?

Hvordan skal huset placeres i forhold til stikvejen?

Hvordan skal carport eller garage placeres i forhold til vejen og adgangspartiet til huset?

Hvordan er trafikken i området på forskellige tidspunkter af døgnet samt til hverdag og i weekenderne?

Kan dine børn færdes frit, eller er der f.eks. store befærdede veje, der gør området uegnet til småbørn og leg?

Læs også artiklen: "Kan du bygge drømmehuset på den grund, du har fundet?"  


Er grunden forurenet?

Det er vigtigt at få undersøgt, om grunden er forurenet. Eventuel forurening kan både være en grim overraskelse rent økonomisk, og derudover kan forurening sætte visse begrænsninger for byggeprojektet. Vi anbefaler derfor, at du læser om vores artikel om jordbundsundersøgelser og miljø-/forureningsundersøgelser.


Lokalplan og servitutter

Området, hvori grunden er beliggende, vil ofte være omfattet af en lokalplan. Lokalplanen fastlægger bl.a. regler omkring omfang, udformning og placering af ny bebyggelse. Ved at undersøge lokalplanen kan man således få en ide om, hvorvidt det er muligt at få opfyldt sine ønsker til drømmehuset.

Inden man køber grunden, bør man således undersøge lokalplanen. 

Udover lokalplanen vil de servitutter, der er tinglyst på ejendommen (byggegrunden) tillige kunne begrænse mulighederne for opførelsen af drømmehuset. Servitutter kan således (ligesom lokalplanen) fastsætte begrænsninger i omfanget, udformningen og placeringen af ny bebyggelse. 

En lang række af de punkter, der er nævnt i tjeklisten ovenfor, kan derfor afklares ved at undersøge lokalplan og servitutter.

Endelig vil der i situationer, hvor det er kommunen, der er grundsælger, ofte være fastsat frister for, hvornår byggeri på grunden senest skal være igangsat, idet kommunen i modsat fald ofte vil kunne kræve at få grunden tilbage.

I forbindelse med ovennævnte vil det være relevant at rådføre sig med en advokat, en byggesagkyndig eller evt. en landindspektør. Det vil også ofte være en stor hjælp at stille spørgsmål til kommunens medarbejdere omkring de rammer, som lokalplanen fastsætter. Kommunen kan ligeledes oplyse præcis hvilken lokalplan, der gælder for et givent område (forudsat at der rent faktisk er vedtaget en lokalplan for området).

 

Interesseret i at vide mere? Læs også "Anmeldelse til kommunen eller byggetilladelse?"

 

Nybyggerbasen bruger cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Denne information deles med tredjepart. Hvis du klikker videre på sitet, accepterer du vores brug af cookies og vores generelle vilkår og betingelser (kan læses her).