blog_image

Hvad skal du være opmærksom på, når du skal indgå aftale med byggefirmaet?

Regler af betydning for dig som nybygger

Hvad skal jeg vide i forhold til byggefirmaet?

Når det er afklaret, om lokalplan og servitutter giver mulighed for at opføre drømmehuset på grunden, er det tid til at indgå aftale med et byggefirma omkring opførelsen af huset. Det er i den forbindelse væsentligt at have kendskab til de love og regler, der regulerer selve aftaleindgåelsen, byggeriet og den efterfølgende proces (efter at huset er færdigbygget). Nedenfor finder du en kort opsummering af nogle af de love og regler, der typisk vil være relevante at forholde sig til.

I modsætning til, hvad mange måske går og tror, findes der ikke én enkelt lov, der regulerer alle de relevante forhold i forbindelse med processen omkring opførelse af et nyt hus. Der gælder dog en række almindelige obligationsretlige regler/principper, som ikke følger af en bestemt lov, men som er helt grundlæggende i dansk ret og dermed regulerer forholdene mellem sælgeren af byggegrunden, køberen (bygherren) og byggefirmaet (entreprenøren).

Da de almindelige obligationsretlige regler/principper er forholdsvis generelle, bør disse suppleres af en mere detaljeret kontrakt, der tager højde for de særlige forhold (såvel faktiske som juridiske), der altid vil gøre sig gældende i det konkrete tilfælde. En god, detaljeret kontrakt vil selvsagt basere sig på samt supplere de gældende love og regler.


Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

De fleste, der på et eller andet tidspunkt, har været indblandet i en proces vedrørende køb og salg af en bolig, kender formentlig til "Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom". Det er denne lov, der bl.a. fastsætter regler om køberens fortrydelsesret, når der er tale om en køber, som kan anses for at være forbruger (i modsætning til erhvervsdrivende). Derudover indeholder loven regler om udarbejdelse af tilstandsrapporter og sælgerens ansvar for mangler, men det er vigtigt at være opmærksom på, at disse regler ikke gælder ved nybyggeri.


Hvad er de almindelige entreprisebestemmelser AB92 og ABT93?

I relation til kontrakten med byggefirmaet er det vigtigt at være opmærksom på de almindelige entreprisebestemmelser i "AB 92" og "ABT 93". AB 92 og ABT 93 er ikke en egentlige love, men derimod såkaldte "agreed documents", som indeholder en række almindelige (fravigelige) standardvilkår til regulering af forholdet mellem bygherren (dvs. grundejeren) og entreprenøren (dvs. byggefirmaet).

Vilkårene i AB 92 og ABT 93 er valgfrie at benytte, men i de fleste entreprisekontrakter vil standardvilkårene anvendes i større eller mindre omfang. At AB 92 og ABT 93 er "agreed documents" betyder, at standardvilkårene er blevet udarbejdet af repræsentanter for både bygherrer og entreprenører. Ved at tilvælge AB 92 eller ABT 93 har man således et godt udgangspunkt for, at aftaleparternes rettigheder og forpligtelser er afbalancerede over for hinanden.

AB 92 og ABT 93 fastlægger bl.a. vilkår om ansvar, tidsfrister, ændringer, betaling, aflevering, mangler og tvister.

AB 92 er en forkortelse for "Almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed". AB 92 kan anvendes i relation til alle typer og størrelser af byggerier, ombygninger, tilbygninger og renoveringer.

ABT 93 er en forkortelse for "Almindelige betingelser for totalentreprise". ABT 93 er derfor beregnet til skulle anvendes ved aftaler om totalentreprise. 

Entreprise og totalentreprise adskiller sig ved, hvem der har ansvaret for at projektere byggeriet. Entreprise er kendetegnet ved, at bygherren selv (typisk med rådgivning fra en arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør) har ansvaret for projekteringen af byggeriet. Totalentreprise er derimod kendetegnet ved, at det er entreprenøren, der har ansvaret for både projekteringen af byggeriet og opførelsen heraf.

Man bør generelt lade sig rådgive en advokat om alle ovenstående forhold, således at det sikres, at ens rettigheder og alle risikofaktorer er bedst muligt afdækket.


Hvad skal jeg være opmærksom på i forhold til det offentlige?

Selve opførelsen af huset og byggeprocessen er underlagt reglerne i byggeloven og bygningsreglementet. Disse regelsæt indeholder bl.a. bestemmelser om krav til udformningen, konstruktionen og placeringen af huset. Derudover indeholder regelsættene bestemmelser om myndighedsbehandlingen, herunder byggetilladelse mv.

Forud for igangsætning af byggeriet skal man være opmærksom på, om byggeriet forudsætter byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen. 

 

Interesseret i at vide mere? Læs også: Behov for en uvildig byggesagkyndig/rådgiver?

Nybyggerbasen bruger cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Denne information deles med tredjepart. Hvis du klikker videre på sitet, accepterer du vores brug af cookies og vores generelle vilkår og betingelser (kan læses her).