blog_image

Køreplan til nybyggeri

Køreplan til nybyggeri

For de, der endnu ikke har været involveret heri, kan et nybyggeri vel groft skitseres i før, under og efter byggeriet. Du finder ud af, hvad du vil have, bygger det gennem et byggefirma, og finder dig herefter til rette med familien i det nye hjem.

Så simpelt er det naturligvis ikke. Et nybyggeri vil overordnet indeholde en idé-, program-, forslags-, projekterings- og udførelsesfase. Inden du kaster dig ud i det, kan du her læse lidt mere om, hvad de forskellige faser indeholder.


Behovet opstår

Der findes mange grunde til, at man vælger at bygge nyt hus. Det har tit og ofte at gøre med pladsmangel, af den ene eller anden årsag, nyt job eller noget tredje. Faktisk bor størstedelen af nybyggere allerede i eget hus.

Inspirationssøgningen begynder typisk simultant med, at du kan se, behovet for nyt hus, snart indfinder sig. Du bladrer kataloger igennem, og leder efter byggefirmaer, der kan bygge inden for rammerne og det forventede budget.


Før, under og efter byggeriet

Idéfase

I denne indledende fase kan og skal der bruges rigtig meget tid. Det er her inspirationen findes, og alle idéerne kommer på bordet. Det gælder om at være forberedt til tåspidserne, når det første møde med arkitekt- eller byggefirma er sat i stand.

Læg jeres budget. Hvad har I råd til at bygge for? Det er dyrt at bygge nyt hus, særligt hvis du vælger en anden vej end projektsalg eller typehus. Du bør derfor gøre hvad du kan for at undersøge din økonomi og byggebudget på forhånd. Det kan være svært for banken at forholde sig til en budgetforespørgsel uden at have set tegninger over huset eller lignende – modsat vil byggefirmaerne i dag ikke finde din forespørgsel seriøs uden et budget godkendt af banken.

Undersøg den gældende lokalplan. Det har både betydning for huset, du skal bo i, men også for området omkring dig. Husets farve, placering og vinduer kan alt sammen være reguleret i en lokalplan. Du kan finde lokalplanen for området her: http://visplaner.plansystem.dk/

Servitutter er en anden begrænsning for din fri råderet over byggegrunden. Du bør derfor have vished for hvilke, om nogen, servitutter, der gælder for din grund. Det kan du undersøge på https://www.tinglysning.dk

Nu er du næsten parat til det første møde arkitekt- eller byggefirma. Her forinden bør du have afklaret, hvorvidt du selv vil styre byggeprojektet eller måske foretage en del af arbejdet. Har man erfaring hermed, kan det været en oplagt mulighed for at skabe ekstra budget – men pas på, det er en stor opgave, og andre mennesker er afhængige af dig, før de og byggeprojektet kan komme videre.

 

Forslagsfase

Det er her, de mange gode idéer udmønter sig i konkrete forslag. Har den indledende fase været god, vil dette tydeligt kunne mærkes i byggefirmaets eller arkitektens forslag til jeres nye hus.                                      

Tegningerne du får her, er udarbejdet ud fra dine kriterier og krav til huset, tekniske samt arkitektoniske overvejelser. Du vil få mulighed for at komme med dine bemærkninger, gå dybere ind i materialevalg og tage stilling til hvilke elementer, der skal benyttes.

Sammen med tegningerne modtager du en tidsplan og et økonomisk overslag. Dét skal give dig et indtryk af, om byggeriet er en realistisk mulighed. På baggrund af materialet vil du kunne henvende dig i banken om budget til dit nybyggeri – eller hos en anden arkitekt eller byggepartner for et konkurrerende tilbud.

Vælger du at gå videre med det modtagne forslag, kan du i samråd med din rådgiver overveje om materialet er fyldestgørende som anmodning om byggetilladelse. Hvis ikke kan det muligvis benyttes som materiale til ansøgning om forhåndsgodkendelse af projektet. Sammen med anmodningen kan passende sendes dokumentation for byggeriets overensstemmelse med gældende lokalplan, energikrav m.m.

 

Projekteringsfase

Det konkrete forslag bliver til et detaljeret byggeprojekt. Du træffer den endelige beslutning om, hvorvidt du ønsker at gå videre med det pågældende firma.                 

Projektets tegninger, materiale- og arbejdsbeskrivelser er alt sammen med til at danne grundlaget for husprisen. Med dette i hånden kan du som udgangspunkt indhente tilbud fra så mange byggefirmaer, du har lyst til.

Det samlede tilbud bør aftales skriftligt og til en fast pris. Det kan ske, at der kommer til at være brug for at foretage ændringer undervejs i forløbet. Disse forhold skal medtages i tilbuddet. Hvad bliver følgerne ved forsinkelse, og hvad sker der, hvis du ønsker ekstraarbejder?

Der findes uheldige eksempler, hvor bortkørsel af affald og byggepladsomkostninger ikke er medtaget i det oprindelige ’faste tilbud’.

Det er altid en god idé at rådføre sig hos en boligadvokat. Via Nybyggerbasen.dk kan du opnå en fordelagtig aftale hos en af vores samarbejdspartnere. 

Forinden byggeriet indledes, er det vigtigt at have tegnet en byggeskadeforsikring. Det er lovpligtigt i praktisk talt alle tilfælde. Du er undtaget for pligten til at tegne forsikring, hvis du selv bygger dit hus, eller får en arkitekt til at tegne huset, hvorefter du selv laver aftaler med henholdsvis tømrer, murer og VVS’er.   

 

Udførelsesfase

Projektet skal føres ud i livet. Udover at være den del man har ventet på, er det også den mest nervepirrende del. Det kan optage mange timer, både på og uden for byggepladsen, at sikre sig tidsplan, tegninger og beskrivelser overholdes.   

I denne fase er det uvurderligt at have allieret sig med en rådgiver. Hvad gør du ved pludselige spørgsmål, du ikke kan svare på? Og med hvilken autoritet, viden og erfaring kan du hanke op i håndværkerne, hvis projektet ikke skrider planmæssigt frem?

Rådgivere findes til henholdsvis byggestyring og tilsynsføring. Hvor byggestyringen er den daglige ledelse af byggeriet (overholdelse af tidsplan m.m.) er tilsynet mindst lige så vigtigt. Det er her, fagmanden kontrollerer at byggeriet udføres som aftalt.

Den faglige ekspertise er altafgørende. De skal have sat sig ind i dit nybyggeri til mindste detalje, men derudover have erfaring med i bagagen – referencer at se tilbage på.

Hvis du er i tvivl om, hvem du bør vælge, kan du kontakte os hos Nybyggerbasen.dk. Vi har indgået samarbejder med en række fagmænd, der kan agere både som byggerådgiver og tilsynsførende under dit byggeprojekt.  

 

Ibrugtagningen

Huset står færdigt, og det er på tide at flytte ind. Sådan da. Inden den praktiske indflytning kan finde sted, skal huset overdrages til dig ved en ’afleveringsforretning’.

Sammen med håndværkerne og din rådgiver bliver huset gået i sømmene, eventuelle fejl og mangler konstateres, og det bliver aftalt, hvorvidt og hvad, der skal udbedres. Der bliver udarbejdet en mangelsliste, ligesom der bliver aftalt en tidsfrist for udbedringer.

Ansvar og risiko for huset overgår til dig ved afleveringsforretningen. Derfor er det vigtigt at få alle forhold med!

På baggrund af afleveringsforretningen bliver der udarbejdet en slutopgørelse. Optimalt vil prisen på slutopgørelsen matche den aftale pris for dit nye hus. Det er imidlertid ikke sjældent set, at der undervejs opstår nye – fordyrende – forhold af betydning for prisen.

Du er nu parat til at færdigmelde og søge kommunen om tilladelse til ibrugtagning. I den forbindelse er du ansvarlig for at huset energimærkes efter BR18. Det kræver at der gennemføres tests af huset af en energikonsulent.

Kommunen forestår typisk den endelige anmeldelse af huset, så det i fremtiden vil kunne findes i det offentlige BBR-register.

Nybyggerbasen bruger cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Denne information deles med tredjepart. Hvis du klikker videre på sitet, accepterer du vores brug af cookies og vores generelle vilkår og betingelser (kan læses her).