Vilkår og betingelser

 

1. GENERELT

Nybyggerbasen.dk drives af Nybyggerbasen ApS, CVR-nr. 37 74 85 44 (i det følgende benævnt ”Nybyggerbasen”).

Nybyggerbasen ApS blev stiftet i 2016 og har adresse på Dalgas Avenue 40, 8000 Aarhus C.

Generelle henvendelser samt henvendelser vedrørende Nybyggerbasens vilkår og betingelser kan ske til info@nybyggerbasen.dk.

Nedenfor finder du Nybyggerbasens vilkår og betingelser, som er gældende for alle brugere af og besøgende på nybyggerbasen.dk, samt for alle, der gør brug af funktioner eller services, der udbydes Nybyggerbasen.

Disse vilkår og betingelser, inkl. persondatapolitikken, er trådt i kraft den 11. april 2018.

Adgangen og brugen af nybyggerbasen.dk og services, der udbydes af Nybyggerbasen, sker således med udgangspunkt i de følgende vilkår og betingelser og persondatapolitik. Når du bruger nybyggerbasen.dk og services, der udbydes af Nybyggerbasen, accepterer du vores vilkår og betingelser og persondatapolitik. Du bedes undlade at benytte nybyggerbasen.dk eller services og funktioner, der udbydes af Nybyggerbasen, hvis du ikke er enig i eller ikke kan acceptere de følgende vilkår og betingelser eller vores persondatapolitik.


Nybyggerbasen forbeholder sig retten til – uden varsel – at ændre i Nybyggerbasens vilkår og betingelser. Eventuelle ændringer af Nybyggerbasens vilkår og betingelser træder i kraft fra det tidspunkt, hvor de kan findes på nybyggerbasen.dk. Din fortsatte brug af nybyggerbasen.dk betyder, at du har accepteret de nye vilkår og betingelser. Alle, der benytter nybyggerbasen.dk, accepterer Nybyggerbasens vilkår og betingelser, hvorfor du regelmæssigt bør gennemlæse de til enhver tid gældende vilkår og betingelser.

2. NYBYGGERBASENS SERVICE/TJENESTE

Målet med nybyggerbasen.dk er at være det foretrukne ”univers” for nybyggere og nybyggeri.

Nybyggerbasen.dk tilbyder blandt andet en søgefunktion, der skal gøre det lettere og mere overskueligt for den besøgende at navigere i det store udvalg af byggefirmaer, der kan bygge et nyt hus til den besøgende – hvad enten der er tale om helårshuse eller fritidshuse.

Derudover tilbyder nybyggerbasen.dk en række blog-/inspirationsindlæg samt et forum, hvor de besøgende kan kommunikere med hinanden indbyrdes for at udveksle erfaringer samt søge viden og gode råd.

Nybyggerbasens samarbejdspartnere reklamerer for egne produkter og services på nybyggerbasen.dk. Disse tilbyder endvidere egne produkter og services til brugere af nybyggerbasen.dk på fordelagtige vilkår.

Nybyggerbasen påtager sig intet ansvar for rigtigheden af indholdet på nybyggerbasen.dk, herunder oplysninger om byggefirmaer, indhold i inspirations-/blogindlæg, indhold i nyhedsbreve samt indhold i de tråde, der oprettes i forummet på nybyggerbasen.dk. Endvidere påtager Nybyggerbasen sig intet ansvar for produkter eller services fra samarbejdspartnere. Nybyggerbasen kan derfor på ingen måde gøres ansvarlig for eventuelle tab, som besøgende måtte lide ved at have handlet i tillid til oplysninger, produkter eller services afgivet på nybyggerbasen.dk.

Alle oplysninger om byggefirmaer, der er tilgængelige på nybyggerbasen.dk, er enten trukket fra byggefirmaernes hjemmesider, fra offentligt tilgængelige databaser eller via oplysninger fra byggefirmaerne selv.

Indholdet på nybyggerbasen.dk skal ikke anses for rådgivning eller anbefaling af bestemte firmaer, produkter eller andre ydelser.

Oplysningerne på nybyggerbasen.dk gives “som de er”, og Nybyggerbasen giver ingen erklæring eller garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende. Nybyggerbasen giver ligeledes ingen erklæring eller garanti med hensyn til oplysningernes fuldstændighed, nøjagtighed, tilgængelighed og funktionalitet.

Hvis du som bruger af nybyggerbasen.dk bliver henvist til tredjeparters hjemmesider, produkter og/eller services, kan Nybyggerbasen ikke gøres ansvarlig for din brug heraf, og din brug vil være reguleret af den pågældende tredjeparts vilkår og betingelser samt persondatapolitik. Nybyggerbasen kan ikke gøres ansvarlig for skade og tab, som måtte være sket i forbindelse brugen af tredjeparters hjemmesider, produkter og/eller services, herunder heller ikke som følge af misvisende informationer i tredjeparters vilkår og betingelser samt persondatapolitik.

3. NYBYGGERBASEN FORMIDLER KONTAKT TIL BYGGEFIRMAER OG ANDRE TREDJEPARTER

Nybyggerbasen er blot formidler af kontakt til byggefirmaer og andre relevante tredjeparter, herunder eksempelvis finansieringsinstitutter og advokater.

Nybyggerbasen er på ingen måde juridisk aftalepart i forholdet mellem brugere/den besøgende og byggefirmaerne/andre tredjeparter. Det er udelukkende op til dig selv som bruger/besøgende, om du vil indgå aftale med et byggefirma eller en tredjepart, hvortil der er formidlet kontakt via Nybyggerbasen.

Nybyggerbasen kan på ingen måde pålægges nogen forpligtelser eller noget ansvar i forholdet mellem brugeren/den besøgende og byggefirmaerne/andre tredjeparter, herunder heller ikke hvis brugeren måtte lide tab som følge af et aftaleforhold med et byggefirma eller andre tredjeparter, der er præsenteret på nybyggerbasen.dk.

Ovenstående gælder, uanset om brugeren/den besøgende måtte have fået det indtryk, at Nybyggerbasen har anbefalet et specifikt byggefirma eller en specifik tredjepart.

4. FRASKRIVELSE AF ANSVAR

Nybyggerbasen kan ikke pålægges noget ansvar for eventuel skade som følge af din adgang til eller manglende adgang til nybyggerbasen.dk, eller som følge af, at du stoler på og handler i tillid til oplysningerne på nybyggerbasen.dk.

Nybyggerbasen har udtrykkeligt fraskrevet sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte, tilfældige, følge-, særlige eller andre skader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade. Ansvarsfraskrivelsen omfatter også eventuel skade eller virus, der måtte påvirke dit computerudstyr eller andre ejendele som følge af adgang til eller brug af nybyggerbasen.dk.

Eventuelle links til andre websites er kun medtaget som en service til brugerne. Nybyggerbasen er uden ansvar for og kontrol over indholdet eller driften af sådanne websites og påtager sig intet ansvar for eventuel skade, der måtte opstå i forbindelse med indholdet eller driften heraf.

Nybyggerbasen forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet på nybyggerbasen.dk Derudover forbeholder Nybyggerbasen sig ret til at begrænse adgangen til eller afbryde distributionen på nybyggerbasen.dk til enhver tid og efter eget skøn.

5. OPHAVSRETTIGHEDER OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Indholdet af nybyggerbasen.dk tilhører Nybyggerbasen, medmindre indholdet tilhører de respektive byggefirmaer (fx byggefirmaernes logoer og billeder).

Indholdet er beskyttet af den immaterielretslige lovgivning. Alle varemærker, servicemærker, varebetegnelser, logoer og produkter, der vises på nybyggerbasen.dk, er immaterialretligt beskyttet og må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra Nybyggerbasen eller det pågældende byggefirma.

Ophavsrettighederne til data, indhold og information, som bliver vist på denne nybyggerbasen.dk, tilhører Nybyggerbasen eller det pågældende byggefirma.

Det er ikke tilladt for dig som bruger af nybyggerbasen.dk at printe, kopiere eller opbevare information/indhold fra nybyggerbasen.dk til andet end din egen, personlige og ikke-forretningsmæssige brug.

Du må under ingen omstændigheder printe, kopiere, anvende eller opbevare logoer, varemærker, servicemærker mv. eller billeder, der er tilgængelige på nybyggerbasen.dk.

Information/indhold fra nybyggerbasen.dk må ikke ændres eller modificeres, uanset om det er i papirs- eller digital form. Ligeledes må information/indhold fra nybyggerbasen.dk ikke reproduceres, udgives, reformateres eller anvendes på andre hjemmesider.

Alle intellektuelle rettigheder knyttet til nybyggerbasen.dk tilhører Nybyggerbasen eller det pågældende byggefirma.

Alle rettigheder til indhold og materiale, herunder fotos, som du som bruger af nybyggerbasen.dk publicerer på nybyggerbasen.dk eller sender til Nybyggerbasen vedr. nybyggerbasen.dk, behandles som værende ikke-fortrolige og overdrages fra dig til Nybyggerbasen på publiceringstidspunktet. Som følge heraf vil sådan indhold og materiale, herunder fotos, blive betragtet som Nybyggerbasens ejendom fra publiceringstidspunktet henholdsvis modtagelsestidspunktet. Nybyggerbasen gives dermed evig, ubegrænset, uigenkaldelig, overflyttelig, global og gebyrfri ret og adgang til at bruge, fremvise, dele, sælge, udgive og overføre det pågældende indhold og materiale, herunder fotos, på enhver måde og med et hvilket som helst formål. Dog overdrages byggefirmaernes rettigheder til deres materiale, herunder logoer og fotos, ikke til Nybyggerbasen. Nybyggerbasen har derfor ikke rettighederne til byggefirmaernes materiale, og Nybyggerbasen er således ikke berettiget til andet end at gengive/vise dette materiale på Nybyggerbasens platforme.

Al information og materiale, herunder fotos, der publiceres på nybyggerbasen.dk eller sendes til Nybyggerbasen vedrørende nybyggerbasen.dk, behandles som værende ikke fortrolige og kan uden begrænsning eller betaling anvendes og gengives af Nybyggerbasen og vil efter modtagelse blive betragtet som Nybyggerbasens ejendom. Som nævnt ovenfor, overdrages ejendomsretten til byggefirmaernes eget materiale dog ikke til Nybyggerbasen.

Nybyggerbasens ret til at anvende og gengive information og materiale, herunder fotos, gælder både på Nybyggerbasens egne medier og på medier tilhørende tredjeparter, som samarbejder med Nybyggerbasen.

6. NYHEDSBREVE OG ANDEN ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Når du er tilmeldt Nybyggerbasens nyhedsbrev, accepterer du samtidig at modtage salgsfremmende materiale og lignende vedr. produkter og services, der tilbydes/udbydes af Nybyggerbasen og/eller Nybyggerbasens samarbejdspartnere.

Hvis du har tilmeldt dig Nybyggerbasens nyhedsbrev, kan du altid afmelde dig ved at bruge link til afmelding i nyhedsbrevet.

7. RETNINGSLINJER FOR DIALOG PÅ FORUMMET PÅ NYBYGGERBASEN.DK

Nybyggerbasen tilbyder et forum på nybyggerbasen.dk, hvor sidens besøgende kan kommunikere med hinanden for at søge og dele viden og gode råd.

Nybyggerbasen forbeholder sig retten til at ændre, justere, slette og/eller fjerne indlæg på forummet, hvis indlægget ikke overholder nedenstående retningslinjer:

 1. Hvis et indlæg indeholder kritik af byggefirmaer eller andre, skal kritikken underbygges af en faktuel beskrivelse af situationen (Fx: Vi lavede en aftale med byggefirmaet om, at huset skulle være færdigt på 3 måneder, men huset stod først færdigt efter 6 måneder, uden at byggefirmaet kunne give en begrundelse for forsinkelsen).
 2. Hvis et indlæg indeholder kritik af byggefirmaer eller andre, skal du give dig selv til kende på en sådan måde, at det firma, som kritikken rettes mod, kan genkende dig og situationen. Det firma, som kritikken rettes mod, skal således have mulighed for at kommentere på den konkrete situation.
 3. Indlæg, som er baseret på rygter eller noget, du ikke selv har oplevet, er ikke tilladt.
 4. Indlæg skal til enhver tid holdes i god og saglig tone.
 5. Indlæg må ikke indeholde injurier.
 6. Indlæg må ikke indeholde personfølsomme oplysninger om andre end dig selv. Hvis du laver et indlæg med personfølsomme oplysninger om dig selv, accepterer du samtidig, at andre besøgende på nybyggerbasen.dk får adgang til oplysningerne. Tilsvarende accepterer du samtidig, at Nybyggerbasen må indsamle og registrere disse oplysninger samt videredistribuere, herunder sælge, oplysningerne til tredjeparter.
 7. Indlæg må ikke krænke andres ophavsrettigheder.
 8. Indlæg må ikke indeholde links til ulovlige websites.
 9. Indlæg må ikke have reklameindhold. Det er dog tilladt at give anbefalinger om firmaer, produkter og andre ydelser, som du selv har købt og anvendt. Tilsvarende er det tilladt at give vurderinger af firmaer, produkter og andre ydelser, idet det dog ikke er tilladt at reklamere for, anbefale eller vurdere egne produkter og ydelser.
 10. Indlæg må ikke indeholde kritik af konkurrenters produkter og ydelser.
 11. Indlæg må ikke indeholde gengivelse af e-mailkorrespondance med andre parter.
 12. Når du opretter et indlæg, skal du angive korrekte oplysninger om dig selv, herunder korrekt navn og kontaktinfo.

Såfremt du opdager indlæg på forummet, som muligvis overskrider retningslinjerne, opfordrer vi dig til at kontakte os på info@nybyggerbasen.dk.

Nybyggerbasen er under ingen omstændigheder ansvarlige for indholdet i indlæg på forummet. Nybyggerbasen korrigerer ikke indlæg for faglige ukorrektheder eller lignende.

Nybyggerbasen kan endvidere ikke gøres ansvarlig for indlæg på forummet, der overskrider Nybyggerbasens retningslinjer, lovgivning og/eller andre offentlige forskrifter.

De besøgende, der opretter indlæg på Nybyggerbasens forum, er selv ansvarlige i alle henseender for indlæggets indhold.

Nybyggerbasen kan blive pålagt at udlevere information (fx IP-adresse, navn, telefonnummer og email) om brugere af forummet til politiet eller andre offentlige instanser som led i en efterforskning.

Nybyggerbasen er til enhver tid berettiget til at gengive indlæg fra forummet andre steder på nybyggerbasen.dk eller via services og funktioner, der udbydes af Nybyggerbasen, herunder nyhedsbreve og lignende.

8. DIT EGET ANSVAR

Som bruger af nybyggerbasen.dk (og services, der udbydes i forbindelse hermed) er du fuldt ansvarlig for din egen adfærd, herunder det indhold, du publicerer på nybyggerbasen.dk. Du vil blive holdt ansvarlig for enhver skade, tab, krav, ulempe, udgift (inklusiv et retmæssigt gebyr), Nybyggerbasen måtte blive påført som følge af din adfærd, herunder det indhold, du publicerer på nybyggerbasen.dk.

9. BETINGELSER FOR KONKURRENCER, DER UDBYDES AF NYBYGGERBASEN

Det er frivilligt, om du ønsker at deltage i konkurrencer, der udbydes af Nybyggerbasen. Du skal dog være 18 år gammel og bosiddende i Danmark.

Når du deltager i en konkurrence, der udbydes af Nybyggerbasen, accepterer du samtidig Nybyggerbasens vilkår og betingelser. I den forbindelse accepterer du bl.a., at Nybyggerbasen indsamler og registrerer oplysninger og data om dig i overensstemmelse med Nybyggerbasens vilkår og betingelser. Du giver derfor bl.a. udtrykkeligt samtykke til, at Nybyggerbasen, og deres samarbejdspartnere, må tage kontakt til dig og i den forbindelse, at Nybyggerbasen har ret til at berige dine data via telefonopkald og email (dvs. indsamle og registrere yderligere data om dig og derefter sammenkæde disse yderligere data med data, som Nybyggerbasen i anden sammenhæng har indsamlet og registreret om dig). Endvidere giver du udtrykkeligt samtykke til, at Nybyggerbasen må videredistribuere, herunder sælge, alle de oplysninger om dig, som Nybyggerbasen har indsamlet og registreret, til tredjeparter. Dette gælder, uanset om de pågældende data er indsamlet og registreret i forbindelse med din deltagelse i en konkurrence udbudt af Nybyggerbasen, eller om dataene er indsamlet og registreret på anden vis, herunder i forbindelse med, at Nybyggerbasen har taget kontakt til dig, eller i forbindelse med din brug af services og funktioner, der udbydes på eller via nybyggerbasen.dk.

Vindere af konkurrencer får besked herom via den mailadresse, som vinderen har oplyst ved sin deltagelse i konkurrencen, eller på Facebook. Nybyggerbasen er ikke forpligtet til at give meddelelse til konkurrencevindere mere end 1 gang, og Nybyggerbasen er ikke ansvarlig for, om meddelelsen kommer frem (herunder til rette modtager).

Eventulle præmier kan ikke ombyttes (hverken til kontanter eller andre varer), refunderes eller tilbageleveres.

Såfremt Nybyggerbasen får mistanke om snyd, forbeholder Nybyggerbasen sig retten til at ekskludere deltagere fra konkurrencen (uanset om den pågældende deltager ellers ville have vundet konkurrencen).

Når du deltager i en konkurrence, der udbydes af Nybyggerbasen, accepterer du automatisk ovenstående samt i øvrigt Nybyggerbasens vilkår og betingelser.

10. DIN BRUG AF NYBYGGERBASEN.DK OG SERVICES, DER UDBYDES AF NYBYGGERBASEN

Din brug af nybyggerbasen.dk – og dermed din accept af Nybyggerbasens vilkår og betingelser – indebærer, at du giver accept til,

 • at Nybyggerbasen indsamler og registrerer personoplysninger og data om dig som besøgende/bruger, jf. nærmere om vores datapolitik i de nedenstående afsnit
 • at Nybyggerbasen har ret til at berige/forædle dine personoplysninger og data via yderligere og løbende kontakt til dig (dvs. indsamle og registrere yderligere data om dig og derefter sammenkæde disse yderligere data med data, som Nybyggerbasen i anden sammenhæng har indsamlet og registreret om dig)
 • at Nybyggerbasen har ret til at sammenkæde og kombinere alle de data og personoplysninger, Nybyggerbasen løbende har indsamlet og registreret om dig, uanset at sådan indsamling er sket på forskellige tidspunkter og i forskellig henseende
 • at Nybyggerbasen kan indsamle, registrere, lagre og anvende informationer om dine præferencer og om browsing-adfærd i markedsføringsmæssig og salgsmæssig henseende. På baggrund heraf har Nybyggerbasen og Nybyggerbasens samarbejdspartnere ret til at anvende disse personoplysninger til at udsende målrettet og for brugeren relevant markedsføringsmateriale i form af tilbud, kampagner, konkurrencer, produkter og lignende. Samtykket gælder såvel for markedsføring af Nybyggerbasens egne produkter som markedsføring af varer og tjenesteydelser fra Nybyggerbasens til enhver tid værende samarbejdspartnere
 • at Nybyggerbasen registrerer informationer om din elektroniske adfærd. Dette foregår såvel på IP-adressen som via cookies og i apps. Oplysningerne anvendes bl.a. til profilering og målrettet markedsføring overfor dig (se mere om Nybyggerbasens persondatapolitik i de nedenstående afsnit)
 • at Nybyggerbasen har ret til at videredistribuere, herunder sælge, alle de oplysninger og data om dig, som Nybyggerbasen har indsamlet og registreret (uanset form og indsamlingsmetode, dog under iagttagelse af gældende lovgivning), til samarbejdspartnere, herunder byggefirmaer mv., og andre tredjeparter
 • at du kan blive sat i kontakt med Nybyggerbasens samarbejdspartnere og andre tredjeparter på baggrund af informationer eller data indsamlet på nybyggerbasen.dk
 • at Nybyggerbasen og Nybyggerbasens samarbejdspartnere, under iagttagelse af gældende lovgivning, har ret til at kontakte dig via e-mail, post, opkald eller sms-beskeder i forbindelse med markedsføring og tilbud om produkter og services eller andre tilbud, som Nybyggerbasen og Nybyggerbasens samarbejdspartnere finder relevante

11. PERSONDATAPOLITIK

Nybyggerbasen ApS, CVR-nr. 37 74 85 44, Dalgas Avenue 40, 8000 Aarhus C, er ansvarlig for, opbevarer og behandler personoplysninger om dig.

Nybyggerbasen er således dataansvarlig for den data, du afgiver på eller via Nybyggerbasens digitale platforme. Nybyggerbasen kan derfor egenhændigt vælge, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af oplysninger/data.

Nybyggerbasen behandler alle data og kan vælge at få hjælp til behandling af data fra tredjeparts-/underleverandører (databehandlere).

Nedenfor finder du Nybyggerbasens persondatapolitik.

Nybyggerbasen vil løbende ændre persondatapolitikken, og du opfordres derfor til regelmæssigt at gennemlæse den til enhver tid gældende persondatapolitik, der er tilgængelig på nybyggerbasen.dk. Din fortsatte brug af nybyggerbasen.dk betyder, at du har accepteret den ændrede persondatapolitik.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os på info@nybyggerbasen.dk.

Hvilke data og oplysninger behandler Nybyggerbasen

Når du anvender nybyggerbasen.dk samt de services og funktioner der gøres tilgængelige på eller via nybyggerbasen.dk, indsamler og registrerer Nybyggerbasen personoplysninger og forbrugsdata om dig som besøgende.

Nybyggerbasen indsamler og behandler data i overensstemmelse med persondataloven.

Personoplysninger, der indsamles og registreres af Nybyggerbasen, omfatter bl.a. navn (for- og efternavn), adresse, telefonnummer, interesser, økonomiske forhold og valg/brug af services og funktioner via Nybyggerbasen. Derudover vil Nybyggerbasen også indsamle og registrere data, som viser mere om din specifikke brug af nybyggerbasen.dk, hvilken hjemmeside du kom fra og hvilke sider du har besøgt.

Hvilke oplysninger, Nybyggerbasen indsamler og behandler vil variere afhængig af den konkrete situation, men personoplysningerne kan være følgende:

(i) Stamoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, køn, e-mail,

(ii) Oplysninger om køb og levering af varer og tjenester

(iii) Oplysninger, der sendes fra din telefon computer, når du besøger nybyggerbasen.dk, anvender Nybyggerbasens tjenester eller modtager Nybyggerbasens services. Dette kan være oplysninger om din enheds-id, enhedstype, browsertype, længden af besøget, geografisk placering, elektronisk adresse (fx IP- og MAC-adresse), terminaludstyr- og forbindelsesoplysninger, henvisnings-URL, præferencer og oplysninger vedrørende din brug af nybyggerbasen.dk og Nybyggerbasens tjenester. Disse personoplysninger indsamles også via cookies og beacons mv.

Oplysninger om dig indsamlet via de forskellige teknologier, kanaler og platforme kan blive kombineret.

Nybyggerbasen indsamler og registrerer personoplysningerne i forbindelse med eksempelvis (men ikke udelukkende) bestilling af varer eller tjenester, besvarelse af spørgeskemaer, bestilling af materialer, deltagelse i konkurrencer, når du fremsender et spørgsmål via e-mail, når du opretter en profil, dvs. registrerer dig som bruger, når du anvender vores tjenester, eller på anden vis afgiver oplysninger til os, fx via sociale medier eller tredjepartstjenester.

Nybyggerbasen forbeholder sig retten til at indhente data om dig som besøgende fra andre offentlige databaser og derudover at sammenkæde disse data med data, som Nybyggerbasen i anden sammenhæng har indsamlet og registreret om dig som besøgende.

Nybyggerbasen har endvidere ret til at sammenkæde alle de data og oplysninger, som Nybyggerbasen har indsamlet og registreret om dig som besøgende i forbindelse med din brug af services og funktioner på eller via nybyggerbasen.dk.

Hvad bruger Nybyggerbasen de indsamlede og registrerede data og personoplysninger til

Nybyggerbasen, Nybyggerbasens samarbejdspartnere og andre tredjeparter, der måtte have fået overdraget dine personoplysninger fra Nybyggerbasen, anvender bl.a. dine personoplysninger til 

(i) at kunne levere dig de tjenester, som du efterspørger, herunder håndtere konkurrencer,

(ii) at forbedre vores kendskab til dig, bl.a. sådan at vi – og vores samarbejdspartnere samt andre tredjeparter - kan sende mere relevant markedsføringsmateriale til dig,

(iii) at sende dig målrettet markedsføringsmateriale via elektronisk post, push-beskeder eller andre teknologier, samt til

(iv) at kontakte dig telefonisk vedrørende salg og markedsføring af produkter, der tilbydes/udbydes af Nybyggerbasen og/eller Nybyggerbasens samarbejdspartnere og/eller andre tredjeparter

Oplysningerne kan også blive brugt til at lave statistik over brugerne og brugen af nybyggerbasen.dk og Nybyggerbasens øvrige services.

Ret til videregivelse, herunder salg, af data og personoplysninger

Nybyggerbasen har ubegrænset ret til at videregive/-distribuere, herunder sælge, de personoplysninger og data, som vi indsamler, behandler og registrerer om dig.

Dine personoplysninger og data kan blive videregivet/-distribueret, herunder solgt, til: (i) leverandører, som samarbejder med Nybyggerbasen, herunder leverandører af teknisk support og drift af vores tjenester, (ii) sociale medier med henblik på markedsføring af Nybyggerbasens services, (iii) finansielle institutioner, (iv) andre samarbejdspartnere, herunder byggefirmaer og andre virksomheder, der ønsker at erhverve de pågældende personoplysninger og data, herunder i forbindelse med disse samarbejdspartneres markedsføring og salg af produkter eller andre tjenester, samt (v) hvis videregivelse er påkrævet som følge af en domstolsafgørelse, eller hvis det er påkrævet eller hjemlet efter gældende lovgivning eller andre offentlige forskrifter samt ved potentielle lovovertrædelser, som fx krænkelse af ophavsret i debatindlæg og injurier.

Nybyggerbasen kan endvidere – i god tro – videregive oplysninger og data for at beskytte Nybyggerbasens rettigheder eller forfølge eventuel uretmæssig brug af nybyggerbasen.dk og/eller potentielle retskrænkelser.

Opbevaring og beskyttelse af data og personoplysninger

Nybyggerbasen, der er dataansvarlig, træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data og personoplysninger mod manipulation, tab, destruktion og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Nybyggerbasens sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling og trusselsbilledet.

Nybyggerbasen kan dog ikke garantere, at dine data og personoplysninger er fuldstændigt beskyttet mod nogen, som efterstræber og formår at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til oplysningerne. Alle opfordres til at være påpasselige med at benytte følsom information på internettet.

Nybyggerbasen forbeholder sig retten til uden varsel at justere og opdatere krav og retningslinjer for behandling og opbevaring af personoplysninger, herunder hvis dette skyldes den teknologiske udvikling eller nye krav til datasikkerhed.

Nybyggerbasen opbevarer ikke personoplysninger på en måde, der giver mulighed for at identificere dig, i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne lovligt behandles.

Din ret til indsigt, sletning eller rettelser

Persondataloven tillægger dig visse rettigheder. Som eksempel har du ret til at kræve, at Nybyggerbasen sender dig en kopi af din personlige information, hvis du anmoder skriftligt herom.

Nybyggerbasen opbevarer dokumentation for dit samtykke, herunder tidspunktet for dette. Hvis du ønsker, at Nybyggerbasen ikke længere skal behandle dine persondata, er du berettiget til at ændre eller tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.

Derudover kan du altid få oplyst, hvilke data om dig Nybyggerbasen behandler.

Du kan også altid kontakte Nybyggerbasen og bede om at få data slettet eller korrigeret, herunder såfremt data måtte være urigtige eller vildledende eller behandlet i strid med lovgivningen.

Du har ligeledes mulighed for at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger. Klager kan indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

12. COOKIES OG ANDRE IDENTIFIKATIONSTEKNOLOGIER

På nybyggerbasen.dk anvendes forskellige identifikationsteknologier, herunder cookies (både førsteparts- og tredjepartscookies) og pixeltags.

En cookie er en kort tekstfil som bliver opbevaret på din computer.

Cookies giver os mulighed for at:

 1. Give dig en mere personlig oplevelse af hjemmesiden. Det giver os mulighed for at genkende dig, når du besøger hjemmesiden.
 2. Huske dine valg og præferencer.
 3. Undersøge dine vaner og din adfærd på nybyggerbasen.dk og andre services, der udbydes af Nybyggerbasen. Desto bedre vi forstår dine vaner og din adfærd, herunder interesse i services og produkter, desto bedre er vores mulighed for at skræddersy løsninger til dig.
 4. Se hvilke sider, du har besøgt, og til at genkende dig fra besøg til besøg, sådan at vi kan forbedre vores kendskab til dig og bl.a. rette mere relevant indhold og markedsføring (fra både Nybyggerbasen og Nybyggerbasens samarbejdspartnere) til dig.
 5. Få information i forhold til antallet af besøgende på Nybyggerbasen.dk, og antal af sider besøgte.
 6. I forbindelse med konkurrencer.

I de fleste tilfælde vil cookies blive slettet, når du lukker din browser: denne type kaldes session cookies.

Der findes også vedvarende cookies (persistent cookies), som forbliver på din computer, indtil du enten sletter dem, eller de udløber.

Ved at benytte nybyggerbasen.dk, accepterer du vores brug af cookies.

Du kan ændre indstillingerne i din browser til at blokere eller slette cookies. Hvis du vælger at blokere eller slette vores cookies, får du muligvis ikke den optimale oplevelse af nybyggerbasen.dk, da cookies bl.a. kan have betydning for, hvordan nybyggerbasen.dk virker på din browser.

Sådan fjerner du cookies

De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan undgå, at cookies gemmes på dit terminaludstyr ved at indstille din browser til at blokere for cookies.

Hvis du vælger at blokere for alle cookies, kan du stadig besøge nybyggerbasen.dk, men vi kan dog ikke garantere, at du får den optimale oplevelse.

Nogle browsere har en indstilling, hvor cookies altid slettes efter et besøg på en side. Denne funktion hedder InPrivate i Internet Explorer version 8 og nyere; Incognito i Google Chrome version 10 og nyere; Private Browsing i Firefox version 3.5 og nyere; Private Browsing i Safari version 2 og nyere og Private Browsing i Opera version 10.5 og nyere.

Du kan når som helst slette cookies, der allerede er gemt på dit terminaludstyr. Herunder finder du vejledninger til at slette cookies i de mest almindelige browsere.

Vejledninger i at slette cookies fra de mest almindelige browsere:

 Vejledning i at slette cookies i Microsoft Internet Explorer

 Vejledning i at slette cookies i Mozilla Firefox browser

 Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser

 Vejledning i at slette cookies på Opera browser (på engelsk)

 Vejledning i at slette flash cookies (gælder alle browsere - på engelsk)

13. TVISTER

Eventuelle tvister i forbindelse med eller i relation til Nybyggerbasens vilkår og betingelser skal afgøres ved den domstol, der er kompetent i henhold til retsplejelovens kapitel 22.

14. LOVVALG

Nybyggerbasens vilkår og betingelser er underlagt dansk ret.

 

Nybyggerbasen bruger cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Denne information deles med tredjepart. Hvis du klikker videre på sitet, accepterer du vores brug af cookies og vores generelle vilkår og betingelser (kan læses her).